Rotaryclub Haarlem KennemerLaat is een jonge Rotaryclub van veertigers. Zij komt tweemaal per maand bij elkaar in Café de Zwaan in Haarlem. Enkele vaste onderdelen zijn een spreker, lief en leed, who-is-who en het bespreken een lopend serviceproject, een Doedag, of een clubactiviteit. Het grootste evenement dat wij jaarlijks organiseren is inmiddels het leukste winterevenement van Haarlem geworden: de SantaRun Haarlem. Wij werken hier ongeveer 3 a 4 maanden per jaar aan en steunen hiermee enkele goede (kinder) doelen.

Bijzonder fellowship

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit twee leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen projecten op te pakken ontstaat vriendschap (‘fellowship’). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de Rotaryclub’. Door de bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. En de Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

Wij nodigen potentiele leden zelf uit om kennis te komen maken, maar je kunt je ook aanmelden bij ons. Onze secretaris is Maarten Cense: maartencense@zonnet.nl